Abonnement på register

Abonnement Pengeinstitutregisteret (PI-register)

Det er muligt at tegne abonnement på PI-registeret. PI-registeret indeholder information om alle de PI-registreringsnumre, som bruges i Danmark. 

I vil få leveret en tekst-fil per e-mail med PI-registeret i det interval, I ønsker (månedligt, kvartalvist, halvårligt eller årligt). Det er også muligt at købe PI-registeret som en engangslevering. 

Prisen per levering er 2.673 kr. i 2024. 


Abonnement Modulusregisteret (MO-register)

Det er muligt at tegne abonnement på MO-registeret. MO-register indeholder information om alle de intervaller af konti, som pengeinstitutterne udsteder konti i. Det vil sige, at I har muligheden for at tjekke om kontoen, som en kunde har oplyst, er moduluskorrekt, inden I sender transaktioner igennem til kontoen.

I vil få leveret en tekst-fil per e-mail med MO-registeret i det interval, I ønsker (månedligt, kvartalvist, halvårligt eller årligt). Det er også muligt at købe MO-registeret som en engangslevering. 

Prisen per levering er 2.439 kr. i 2024. 


Bestilling af registre

Hvis I er interesseret i et, eller begge registre, bedes I udfylde denne blanket Ekstern salg blanket - PI- og MO-registeret - Oktober 2022.pdf . 

(in English) Subscription on register - Oct 2022 .pdf

Er der spørgsmål kan vi kontaktes på pi-produkter@mastercard.com


Generelle vilkår for abonnement på registre

De generelle vilkår som er en del af bestillingen kan også læses her Ekstern salg - Generelle Vilkår - PI- og MO-registeret - Oktober 2022.pdf

(in English) General conditions for distribution of the Bank Register and the Modulus Register - Oct 2022.pdf


Indeksregulering af priser

Priserne på begge registre indeksreguleres per 1. januar hvert år. Indeksregulering foretages på baggrund af Nettoprisindekset for oktober måned. {
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}