Registreringsnumre


© Mastercard Payment Services Denmark A/S

Alle rettigheder til denne fortegnelse tilhører Mastercard Payment Services Denmark A/S. Informationen i fortegnelsen må frit benyttes, så længe benyttelsen ikke indebærer (i) eksemplarfremstilling eller (ii) nogen form for kommerciel udnyttelse. Der må linkes til fortegnelsen med behørig kildeangivelse. Logoer og varemærker i fortegnelsen må på ingen måde benyttes uden samtykke fra Mastercard Payment Services Denmark A/S. Mastercard Payment Services Denmark A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for rigtigheden af informationen i fortegnelsen eller for anvendelsen heraf.

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}