Mastercard åpner global bærekraftslab i Stockholm

Våren 2022 åpner Mastercard sin globale bærekraftslab i Stockholm. Laben blir et globalt senter for forskning og utvikling av digitale produkter og tjenester på bærekraftsområdet.

Hva er Mastercards bærekraftslab?

Bærekraftslaben er et viktig initiativ i Mastercards arbeid for å utvikle digitale og bærekraftige løsninger og produkter. Dagens forbruk og handel må bli mer bærekraftig hvis vi skal nå de globale målene om reduserte CO2-utslipp. Mastercard vil oppnå dette gjennom samarbeid om nye digitale løsninger som hjelper både næringsliv, myndigheter og forbrukere med å bli mer klimasmarte. Laben vil særlig fokusere på løsninger som gjør det mulig å ha et mer bærekraftig forbruk.

Les hele pressemeldingen i vårt nyhetsrom


{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}