Redegørelse om betalingstjeneste- og hvidvaskinspektion i Mastercard Payment Services Denmark A/SFinanstilsynet var den 30. og 31. marts 2022 på inspektion i Mastercard Payment Services Denmark A/S (virksomheden). Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens ledelse og indretning i henhold til lov om betalinger samt risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder, i henhold lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

 

Læs redegørelsen her
{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}