Rekordår for eFaktura og Avtalegiro

I begynnelsen av desember 2022 nådde eFaktura en milepæl med 200 millioner digitale regninger sendt ut i løpet av året. eFaktura er tett integrert med betalingsteknologien Avtalegiro. Sammen setter disse to norske teknologiene igjen nye rekorder for digital betaling. Den digitale utvikling drives også av ønsket om stabilitet og sikkerhet.


Digitalisering står høyt på agendaen i Norge, med en sterk digital infrastruktur, omfattende digitalisering av offentlig sektor, og forbrukere som raskt tar i bruk nye nettbaserte tjenester. Dette ses tydelig i bruken av digitale fakturatjenester. 2022 markerte nye rekorder for både eFaktura og Avtalegiro, begge drevet av Mastercard.

  • Nordmenn betalte 207 millioner eFaktura i 2022 – en oppgang på 30 prosent siden 2021
  • Samtidig ble AvtaleGiro benyttet rett under 148 millioner ganger i Norge. Dette tilsvarer 2,9 betalinger pr måned i gjennomsnitt for hver innbygger over 20 år. Dette er det høyeste tallet noen gang.
- Den digitale utviklingen akselererer, og det gjelder også for betalinger. Det er mange faktorer som påvirker våre digitale vaner og rutiner, sier Jan Hauglie, som leder Mastercard Payment Services i Norge, og fortsetter:


- De siste årene har vi sett en økning i tempoet på den digitale utviklingen. Mye grunnet covid-19, men i fjor tror jeg den generelle økonomiske usikkerheten med høyere inflasjon og større volatilitet har gjort at mange har søkt mot det enkle, trygge, og stabile. Det er et valg både fra forbrukere og bedrifter.

 

Alle regninger betalt i tide

Ingen kunne forutse hvordan 2022 ville utvikle seg, men i stedet for en gradvis normalisering etter pandemien, har året vært preget av global økonomisk turbulens, økt inflasjon, krig, geopolitisk uro, og volatile aksjemarkeder. Internasjonal ubalanse har også skapt usikkerhet i Norge, og endret adferd hos både forbrukere og bedrifter.

 

– Mange bedrifter har nå høyere fokus på likviditet og cash management enn de har hatt på mange år. Her er det ikke uvesentlig med en tjeneste som eFaktura, som kan sikre stabile og rettidige betalinger fra kundene og samtidig gi en oversikt over kommende betalinger, sier Jan Hauglie.

 

– For forbrukerne er det viktig å ha oversikt over privatøkonomien ved å få alle regninger på ett sted, og være sikker på at regningen blir betalt i tide. Det blir bare viktigere i en periode der flere må stramme inn beltet.

 

I fjor var også det første året hvor den generelle aksepten for eFaktura, "Ja takk til alle", ble innført. Med den generelle aksepten mottar kundene eFaktura fra første regning fra bedrifter som tilbyr eFaktura og trenger ikke å logge inn i nettbanken først.

 

Les mer: Rapporten Economic Outlook 2023 fra Mastercard Economics Institute ser på en multi-speed global økonomi, hvor markedene påvirkes i ulike hastigheter og omfang og med en høy grad av uforutsigbarhet og usikkerhet, som også påvirker vekstmuligheter og forbruk.

 

Kontakt​:
Karin Strand
Director of Communications, Mastercard
+46 72 143 8615
karin.strand@mastercard.com

 

Mastercard er et globalt teknologiselskap i betalingsindustrien. Vårt formål er å koble sammen og gi kraft til en inkluderende, digital økonomi som kommer alle til gode overalt ved å gjøre transaksjoner trygge, smarte og tilgjengelige. Ved å bruke trygge data og nettverk, partnerskap og lidelse, hjelper våre nyvinninger og løsninger individer, finansinstitusjoner, myndigheter og næringsliv med å nå sitt potensial. Vår anstendighetskvotient (DQ) driver vår kultur og alt vi gjør innenfor og utenfor selskapet. Med koblinger på tvers av over 210 land og territorier, bygger vi en bærekraftig verden som åpner uvurderlige muligheter for alle.


{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}