Nye krav til inngåelse av Autogirofullmakter


Bits som regulator har hatt en større gjennomgang av reglene for Autogirotjenesten. Oppdaterte regler finnes her:
Regler om Autogiro (bits.no)

​Regelendringene medfører endrede krav til innhold i inngåtte fullmakter. Konkret betyr dette at Kreditor må sende inn mer informasjon om personen som inngår en fullmakt på vegne av debitor bedriften.​

Ny informasjon som må sendes inn på fullmakter er følgende.​

  • Betalers organisasjonsnummer og adresse
  • Navn på personen med disposisjonsrett
  • Fødselsdato for person med disposisjonsrett​

Frist for eksisterende brukere av tjenesten for å sende inn disse opplysningene er satt til 1/9- 2024.

For at bankene skal ha bedre tid til å validere nye fullmakter vil også tiden fra en fullmakt er registrert til den blir aktiv øke fra 2 til 5 virkedager. Denne endringen innføres også 1/9-2024.

Systemspesifikasjon for fullmaktsinnsendelse på fil og nytt fullmaktsskjema er klart og ligger under dokumentasjon på denne siden. Konkret er ny spesifikasjon på informasjon i fullmaktene omtalt på side 11 i systemspesifikasjonen.

Når det gjelder den manuelle fullmakten kan kreditorer begynne å sende inn nye informasjonsfelter før fristen, men tjenesten vil ikke lagre disse feltene før etter 1. april 2024.

For kunder som sender fullmaktsinformasjon på fil har Mastercard utviklet løsningen i henhold til kravene i det nye regelverket. Mastercard er klare til å ta imot testfiler fra kunder i henhold til ny spesifikasjon. Kunder bør starte test så snart som mulig slik at de får implementert ihht de nye kravene i god tid før 1/9-2024. Dersom dette ikke er på plass vil innsending av fullmakter avvises fra denne dato.

Det er ikke krav til at eksisterende fullmakter oppdateres med de nye opplysningene, men dersom en fullmakt endres må de nye opplysningene sendes med fra angitt dato.

For spørsmål til spesifikasjonen eller testing ta kontakt med kundeservice på epost: support.norway@mastercard.com


{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}