Nye krav til inngåelse av Autogirofullmakter


Bits som regulator har hatt en større gjennomgang av reglene for Autogirotjenesten. Oppdaterte regler finnes her:https://www.bits.no/document/regler-om-autogiro-29-11-2022-3/

Regelendringene medfører endrede krav til innhold i inngåtte fullmakter. Konkret betyr dette at Kreditor må sende inn mer info om personen som inngår en fullmakt på vegne av debitor bedriften.

Ny informasjon som må sendes inn på fullmakter er følgende.​

  • Betalers organisasjonsnummer og adresse
  • Navn på den som signerer fullmakten
  • Fødselsdato for den som signerer fullmakten

Frist for eksisterende brukere av tjenesten for å sende inn disse opplysningene er satt til 1/9- 2024.

For at bankene skal ha bedre tid til å validere nye fullmakter vil også tiden fra en fullmakt er registrert til den blir aktiv øke fra 2 til 5 virkedager. Denne endringen innføres også 1/9-2024.

Systemspesifikasjon for fullmaktsinnsendelse på fil og nytt fullmaktsskjema er klar og ligger under dokumentasjon på denne siden. Konkret er ny spesifikasjon på informasjon i fullmaktene omtalt på side 11 i systemspesifikasjonen.

Når det gjelder den manuelle fullmakten kan kreditorer begynne å sende inn nye informasjonsfelter før fristen, men tjenesten vil ikke lagre disse feltene før etter 1. april 2024.

For kunder som sender fullmaktsinformasjon på fil jobber Mastercard med å utvikle løsningen i henhold til kravene i det nye regelverket. Vi vil oppdatere denne siden så fort vi er klare til å ta imot testfiler i henhold til ny spesifikasjon.

​For spørsmål til spesifikasjonen eller testing ta kontakt med kundeservice på epost: support.norway@mastercard.com


{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}