​​Konto og adresseringsregister (KAR)

KAR er et register etablert for øke kvaliteten i betalingssystemene og bidra til mer effektiv og fleksibel bruk av ulike distribusjonskanaler for nye og etablerte betalingstjenester.


KAR er etablert med formål å ivareta behovet for å få:

  • Verifisert at et betalingskonto nummer er gyldig
  • Verifisert at betalingskontoer er gyldige og eies av angitt person/organisasjon


Løsningen som Mastercard Payment Services har laget i samarbeid med bank gjør det mulig for en bedrift å få sjekket de to spørsmålene over via ulike kanaler som portal, webservice og fil. Konkret gjøres dette ved at man sender inn enten konto, kombinasjon av konto/personnr eller kombinasjon av konto/organisasjonsnummer og får bekreftet/avkreftet om dette er riktig.
Løsningen krever at bedriften må ha konsesjon for personnummer hvis de skal kunne spørre på konto/personnr. De andre spørsmålene er åpne for alle.

Hvordan komme i gang?
Ta kontakt med din bankforbindelse.

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}