EFAKTURA B2B MOTTAKER

 

Formålet med disse sidene er å hjelpe deg som elektronisk fakturamottaker å kvalifisere fakturafilene i henhold til de krav som stilles før test og produksjonssetting gjennomføres med Mastercard Payment Services. Informasjonssidene på portalen vil veilede de som er i gang med dette implementeringsløpet hos Mastercard Payment Services på bankenes eFaktura (B2B) tjeneste.

For mer generelle spørsmål om elektroniske fakturatjenester henvises det til din bank.

Vi håper at dere får glede av Testportalen, og har dere spørsmål er dere velkommen til å ta kontakt med Mastercard Payment Services.

​GJENNOMFØRING

Prosessen fra prekvalifisering av testfil til produksjonssetting for eFaktura B2B Mottaker

Formålet med disse sidene er å hjelpe deg som elektronisk fakturamottaker å kvalifisere fakturafilene i henhold til de krav som stilles før test og produksjonssetting gjennomføres med Mastercard Payment Services.

Informasjonssidene på portalen vil veilede de som er i gang med dette implementeringsløpet hos Mastercard Payment Services på bankenes eFaktura (B2B) tjeneste.

For mer generelle spørsmål om elektroniske fakturatjenester henvises det til din bank.

Vi håper at dere får glede av Testportalen, og har dere spørsmål er dere velkommen til å ta kontakt med Mastercard Payment Services.

Ved å klikke på de ulike stegene i høyremenyen vil du få mer informasjon om hvilke aktiviteter som må utføres for å komme videre til neste steg. 

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​BEKREFTE KONTAKTINFO

Steg 1 - Bekrefte kontaktinfo​

Så snart Mastercard Payment Services har mottatt eFaktura B2B-avtalen fra din bank, hvor du skal være mottaker av fakturafil, starter gjennomføringsprosessen og steg 1.

De eller den som er registrert som teknisk og administrativ kontaktperson vil motta en e-post (din bank er på kopi) med en link til et skjema hvor vi ønsker at den registrerte informasjonen blir bekreftet (eller endret, dersom deler av informasjonen ikke er korrekt).

Dersom det er flere mottakere av e-posten, vil informasjonen den første personen registrerer bli benyttet og muligheten til endring blir fjernet.

Informasjon om hvem som er teknisk, samt administrativ kontaktperson, hvilken programleverandør din bedrift benytter seg av, samt hvilket format din bedrift skal benytte er informasjon vi ønsker bekreftet.


Ønsket produksjonsdato kan også registreres. Ønsket blir forsøkt etterfulgt, men kan ikke garanteres.

I e-posten dere mottar i forbindelse med steg 1, ligger det ved et dokument (norsk/engelsk) som inneholder opplysninger om hvordan sFTP skal settes opp dersom dette er ønsket kommunikasjonsløsning.

I den forbindelse må det lastes opp en «public key» i portalen. For nærmere informasjon om dette, vennligst benytt dokumentasjonen som er vedlagt e-posten dere mottar.

Når dette steget er fullført, vil dere ganske snart motta en ny e-post med link til steg 2 i prosessen.

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​TEST AV FIL

Steg 2 - Test av fil

Dersom deres mottakerformat er satt til EHF 2.0 vil dere motta en ny e-post med link til testportalen, der dere vil få tilgang til eksempelfiler for nedlasting, i henhold til valgt fakturaformat.

Steg 2 består av en prosess med 3 trinn:

  1. Last ned faktura og kreditnota fra Mastercard Payment Services Testportal.
  2. Last disse filene inn i deres økonomisystem. Mastercard Payment Services ønsker å bekrefte at dere kan behandle filer i formatet EHF. Ved å lese inn disse filene er dere sikret videre progresjon i testportalen. Dersom spørsmål vedrørende dette trinnet, kontakt deres programvareleverandør eller bruk kontaktskjema på infosiden.
  3. Bekreft korrekt innlesning av fil til Mastercard Payment Services.

Når de tre overstående punkter er bekreftet, går dere videre i testprosessen med Mastercard Payment Services. Kvalifiseringskravet er at både faktura og kreditnota er testet ok før dere går videre til steg 3. Hvis dere ikke har lagt til rette for kreditnota, anbefaler vi på det sterkeste at dere gjør dette, før dere melder tilbake til Mastercard Payment Services at dere anser testen som ferdigstilt.


Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​AVTALE TESTTID

Steg 3 - Avtale testtid

Når steg 2 er ferdigstilt (dersom format er EHF 2.0), vil dere motta en e-post med forslag om testuke. Dere bekrefter via testportalen om foreslått testuke passer eller ikke. Dersom denne ikke passer, foreslår dere en annen uke. Mastercard Payment Services vil så ta kontakt basert på deres ønsker og avtale nærmere.​


Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​TEST OG GODKJENNING

Steg 4 - Test og godkjenning

Mastercard Payment Services setter dere opp i testmiljø basert på informasjon angitt i testportalen. Dere vil motta en fakturafil på deres angitte format og via den angitte form for filkommunikasjon. Når dere som kunder bekrefter mottatt fil ok går dere videre til trinn 5.​


Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​PRODUKSJON

Steg 5 - Produksjon

Mastercard Payment Services vil etter gjennomført testuke, produksjonssette dere som mottaker i banknettverket, og ELMA dersom dere har inngått avtale med banken om dette. Vi tar kontakt med mer informasjon.

Ta eventuelt kontakt med Mastercard Payment Services hvis du har spørsmål rundt dette.


Veien videre

Vi i banken og Mastercard Payment Services gratulerer dere med å ha kommet i gang med eFaktura! Dersom dere ønsker bistand med å påvirke leverandører til å sende dere elektroniske fakturaer, så ta kontakt med din bankforbindelse for mer informasjon.

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

FORMAT

Mastercard Payment Services tilbyr tjenester for utveksling av eFaktura og digitale dokumenter i rollen som meldingsformidler. Tjenestene benytter EHF formatet for utveksling av eFaktura og digitale dokumenter.

Elektronisk Handels Format (EHF) er utviklet av DIFI og er påkrevd av det offentlige for sending og mottak av digitale dokumenter. EHF benyttes til utveksling av alle dokumenttyper i tjenesten, fysisk print hos Mastercard Payment Services (både bedrift og stat) og eFaktura B2C.

Endringer i EHF

Formatet er utviklet og forvaltes av DIFI og endringer må påregnes.

Mastercard Payment Services følger til enhver tid siste versjon av EHF formatet. Det er kunden sitt ansvar å sørge for at evt. endringer og nye versjoner blir implementert innenfor de tidsrammer som settes av DIFI.

Difi tilbyr informasjon om planlagte endringer med tidsfrister, samt lenker til siste versjon av alle dokumenttyper. Denne informasjonen finnes her.

DIFI er i ferd med å utvikle en varslingstjeneste for endringer. Når og hvordan denne vil fungere er ikke klart.

 


For aktører innenfor energibransjen

Grunnet spesielle krav og behov til fakturaer utstedt av energibransjen har DIFI laget en egen veileder. Denne ligger som vedlegg 7 i EHF faktura/kreditnota dokumentasjonen.

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": "",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel13_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel4_wrapper",
      "color": "",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel14_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel15_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel16_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel17_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel18_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel19_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel9_wrapper",
      "color": "",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}