EFAKTURA B2B UTSTEDER

​Formålet med disse sidene er å hjelpe deg som elektronisk fakturautsteder å kvalifisere fakturafilene i henhold til de krav som stilles før test og produksjonssetting gjennomføres med Mastercard Payment Services. Informasjonssidene på portalen vil veilede de som er i gang med dette implementeringsløpet hos Mastercard Payment Services på bankenes eFaktura (B2B) tjeneste.

For mer generelle spørsmål om elektroniske fakturatjenester henvises det til din bank. Vi håper at dere får glede av Testportalen, og har dere spørsmål er dere velkommen til å ta kontakt med Mastercard Payment Services.

​GJENNOMFØRING

Prosessen fra prekvalifisering av testfil til produksjonssetting eFaktura B2B utsteder

Overordnet inneholder prosessen 5 definerte steg, og fremdriften (tid) er primært styrt av deg som utsteder. Etter at du har signert din avtale med banken vil Mastercard Payment Services registrere avtalen, og sende ut en bekreftelse på e-post (steg 1). Når denne er bekreftet vil man få tilgang til Testportalen for test av fil (steg 2), og tidsperioden mellom steg 1 og steg 3 er utelukkende styrt av deg som utsteder.

Etter at Mastercard Payment Services har mottatt godkjent fil vil vi kontakte utsteder i løpet av kort tid, med forslag om en testuke hos Mastercard Payment Services (steg 3). Testuken ligger normalt 3-5 uker frem i tid. Test og godkjenning foregår over en 1 ukes periode, og er et samarbeid mellom Mastercard Payment Services og utsteder (steg 4). Siste steg er å produksjonssette løsningen (steg 5). Dette skjer normalt i slutten av testuken.

Ved å klikke på de ulike stegene i høyremenyen vil du få mer informasjon om hvilke aktiviteter som må utføres for å komme videre til neste steg. 

Tilbake til toppen av sidenTil Kundeservice

​BEKREFTE KONTAKTINFO

Steg 1 - Bekrefte kontaktinfo

Så snart Mastercard Payment Services har mottatt eFaktura B2B-avtalen fra din bank, hvor du skal være utsteder av fakturafil, starter gjennomføringsprosessen og steg 1.

De eller den som er registrert som teknisk og administrativ kontaktpersoner vil motta en e-post (din bank er på kopi) med en link til et skjema hvor vi ønsker at den registrerte informasjonen blir bekreftet (eller endret, om det er informasjon som ikke er korrekt).

Dette er informasjon om hvem som er teknisk, samt administrativ kontaktperson, hvilken programleverandør din bedrift benytter seg av, samt hvilket format din bedrift skal benytte. Ønsket produksjonsdato kan også registreres.

Så snart vi har mottatt en bekreftelse på informasjonen, vil du få tilsendt link til steg 2, som muliggjør pretesting av filen i henhold til valgt fakturaformat.

  

Tilbake til toppen av sidenTil Kundeservice

​TEST AV FIL

Steg 2 - Test av fil

Dere har nå bekreftet kontaktinformasjonen, og får innen kort tid tilsendt en e-post med link til Testportalen for å preteste fakturafil. Ved å klikke på linken kommer du direkte inn i portalen.

Selve pretesten er enkel og det eneste dere trenger å gjøre er å velge hvilken fakturatype (faktura eller kreditnota) som skal testes, og så laste opp filen.

Selvtestportalen krever en faktura pr. fil som testes.

Filen valideres som gyldig

Når du har pretestet både faktura og kreditnota, og de valideres som gyldige, er dere kvalifisert til å bestille testtid hos Mastercard Payment Services (steg 3). Så snart Mastercard Payment Services mottar ditt resultat vil du innen kort tid motta en e-post med forslag til testperiode (testuke).

Filen valideres ugyldig

Hvis filen feiler, vil du få en beskjed om hva som er feil. Alle feil må rettes før filen lastes opp på nytt.

Kvalifiseringskravet er at både faktura og kreditnota er testet ok før du går videre til steg 3. Hvis du ikke har lagt til rette for kreditnota, anbefaler vi på det sterkeste at du gjør dette før du starter pretesten.


Ta eventuelt kontakt med Mastercard Payment Services hvis du har spørsmål rundt dette, se kontaktskjema under menyvalget Kontakt.

For informasjon om hva som valideres se under menyvalget Formater.

Gå til steg 3 for informasjon om avtale testtid.

Tilbakke til toppen av sidenTil Kundeservice

​AVTALE TESTTID

Steg 3 - Avtale testtid med Mastercard Payment Services

Så snart Mastercard Payment Services mottar ditt vellykkede pretestresultat vil dere innen kort tid motta en e-post med forslag til testperiode (testuke) med Mastercard Payment Services. For tiden kan det forventes å få testuke i løpet av 3-4 uker.

Svarfrist på tilbudt testuke er 3 virkedager. Ved manglende tilbakemelding frafaller tilbudt testuke. Hvis en slik situasjon skulle oppstå anbefaler vi dere å ta kontakt med Mastercard Payment Services, se menyvalg Kontakt.

Når utsteder og Mastercard Payment Services har avtalt testuke er vi kommet til steg 4. En test, via valgt kommunikasjonsløsning (oftest SFTP) skal gjennomføres i et samarbeid mellom utsteder og Mastercard Payment Services.

Tilbake til toppen av sidenTil Kundeservice

​TEST OG GODKJENNING

Steg 4 - Test og godkjenning

Vi har nå kommet til selve testen, som utføres i et samarbeid mellom utsteder og Mastercard Payment Services i den avtalte testuken.

Hovedsakelig går denne testen ut på å teste og kvalitetsikre hele filflyten i et testmiljø fra utsteder via oppsatt filkommunikasjon og til Mastercard Payment Services.


Merk 1: Det er viktig at filene som blir brukt i testen med Mastercard Payment Services er relle frakturafiler fra utsteders avleverende system. Dette for å få en test som er mest mulig lik produksjon.


Tilbake til toppen av sidenTil Kundeservice

​PRODUKSJON

Steg 5 - Produksjon

Når Mastercard Payment Services har godkjent den gjennomførte testen (steg 4), ønsker vi en snarlig godkjenning fra utsteder (kunden). I henhold til planen er fristen for kunden å godkjenne testen (via e-post og/eller skjema) innen fredag kl. 12 i testuken.

Mastercard Payment Services vil informere utsteder om nytt filnavn og filpostkasse som skal brukes i produksjon. Så snart kunden er i produksjon er hele gjennomføringsprosessen ferdig/utført.

Mastercard Payment Services vil følge opp utsteders første fil i produksjon.  

Tilbake til toppen av sidenTil Kundeservice

​FORMAT

Mastercard Payment Services tilbyr tjenester for utveksling av eFaktura og digitale dokumenter i rollen som meldingsformidler. Tjenestene benytter EHF formatet for utveksling av eFaktura og digitale dokumenter.

Elektronisk Handels Format (EHF) er utviklet av DIFI og er påkrevd av det offentlige for sending og mottak av digitale dokumenter. EHF benyttes til utveksling av alle dokumenttyper i tjenesten, fysisk print hos Mastercard Payment Services (både bedrift og stat) og eFaktura B2C.

Endringer i EHF
Formatet er utviklet og forvaltes av DIFI og endringer må påregnes.

Mastercard Payment Services følger til enhver tid siste versjon av EHF formatet. Det er kunden sitt ansvar å sørge for at evt. endringer og nye versjoner blir implementert innenfor de tidsrammer som settes av DIFI.

DIFI tilbyr informasjon om planlagte endringer med tidsfrister, samt lenker til siste versjon av alle dokumenttyper. Denne informasjonen finnes her.

 

DIFI er i ferd med å utvikle en varslingstjeneste for endringer. Når og hvordan denne vil fungere er ikke klart.

 

For aktører innenfor energibransjen
Grunnet spesielle krav og behov til fakturaer utstedt av energibransjen har DIFI laget en egen veileder. Denne ligger som vedlegg 7 i EHF faktura/kreditnota dokumentasjonen.

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel13_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel4_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel15_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel16_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel17_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel18_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel19_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel14_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}