EFAKTURA B2C

Formålet med disse sidene er å hjelpe deg som elektronisk fakturautsteder å kvalifisere fakturafilene i henhold til de krav som stilles før test og produksjonssetting gjennomføres med Mastercard Payment Services. Informasjonssidene på portalen vil veilede de som er i gang med dette implementeringsløpet hos Mastercard Payment Services på bankenes eFaktura B2C tjeneste.

For mer generelle spørsmål om elektroniske fakturatjenester henvises det til din bank. Vi håper at dere får glede av testportalen, og har dere spørsmål er dere velkommen til å ta kontakt med Mastercard Payment Services.

​​

​GJENNOMFØRING

Prosessen fra prekvalifisering av testfil til produksjonssetting eFaktura B2C

Overordnet inneholder prosessen 5 definerte steg, og fremdriften (tid) er primært styrt av deg som utsteder. Når avtalen er signert med din banken vil Mastercard Payment Services registrere den og sende ut en bekreftelse på e-post (steg 1).

Når denne er bekreftet vil man få tilgang til Testportalen for test av fil (steg 2), og tidsperioden mellom steg 1 og steg 3 er utelukkende styrt av deg som utsteder.

Etter at Mastercard Payment Services har mottatt godkjent fil vil vi kontakte utsteder i løpet av kort tid, med forslag om en testuke hos Mastercard Payment Services (steg 3). Testuken ligger normalt 3-5 uker frem i tid. Test og godkjenning foregår over en 1 ukes periode, og er et samarbeid mellom Mastercard Payment Services og utsteder (steg 4). Siste steg er å produksjonsette løsningen (steg 5). Dette skjer normalt i slutten av testuken.

Ved å klikke på de ulike stegene i høyremenyen vil du få mer informasjon om hvilke aktiviteter som må utføres for å komme videre til neste steg.

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​BEKREFTE KONTAKTINFO

Steg 1 - Bekrefte kontaktinfo

Så snart Mastercard Payment Services har mottatt eFaktura B2C-avtalen fra din bank, hvor du skal være utsteder av fakturafil, starter gjennomføringsprosessen og steg 1.

De eller den som er registrert som teknisk- og administrativ kontaktperson vil motta en e-post (din bank er på kopi) med en link til et skjema hvor vi ønsker at den informasjon Mastercard Payment Services har registrert på bakgrunn av utsteders bankavtale blir bekreftet (eller endret, i de tilfeller hvor informasjon ikke er korrekt).

Dette er informasjon om hvem som er teknisk- samt administrativ kontaktperson, hvilken programleverandør din bedrift benytter seg av, samt hvilket format din bedrift skal benytte. Ønsket produksjonsdato kan også registreres.

Så snart vi har mottatt en bekreftelse på informasjonen, vil du få tilsendt link til steg 2, som muliggjør pretesting av fakturafil i henhold til valgt fakturaformat.


Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​TEST AV FIL

Steg 2 - Test av fil

Dere har nå bekreftet kontaktinformasjonen og får innen kort tid tilsendt en e-post med link til Testportalen for å preteste fakturafil. Ved å klikke på linken kommer du direkte inn i Testportalen.

Selve pretesten består i validering av deres fakturafil opp mot de krav som stilles til det enkelte filformat. Merk at det her gjøres validering av innholdet i filen opp mot de verdier som er registrert på den enkelte kunde i Testportalen. Dette er for å sikre at fakturafilen kommer fra korrekt utsteder.

Dersom det oppdages feil i fakturafil ved validering vil feilmelding vises på siden. Eventuelle feil må deretter korrigeres innen filen valideres igjen.

Når utsteder har pretestet fakturafil og de valideres som gyldige, er utsteder kvalifisert til å bestille testtid hos Mastercard Payment Services (steg 3). Så snart Mastercard Payment Services mottar ditt resultat vil du innen kort tid motta en e-post med forslag til testperiode (testuke).

Ta eventuelt kontakt med Mastercard Payment Services hvis du har spørsmål rundt dette, se kontaktskjema under menyvalget Kontakt.

For informasjon om hva som valideres se under menyvalget Formater.


Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​AVTALE TESTTID

Steg 3 - Avtale testtid

Så snart Mastercard Payment Services mottar ditt vellykkede pretestresultat vil dere innen kort tid motta en e-post med forslag til testperiode (testuke) med Mastercard Payment Services. For tiden kan det forventes å få testuke i løpet av 3-5 uker.

Svarfrist på tilbudt testuke er 3 virkedager. Ved manglende tilbakemelding frafaller tilbudt testuke. Hvis en slik situasjon skulle oppstå anbefaler vi dere å ta kontakt med Mastercard Payment Services, se menyvalg Kontakt.

Når utsteder og Mastercard Payment Services har avtalt testuke har vi kommet til steg 4. En test via valgt kommunikasjonsløsning skal gjennomføres i et samarbeid mellom utsteder og Mastercard Payment Services.


Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​TEST OG GODKJENNING

Steg 4 - Test og godkjenning

Vi har nå kommet til selve testen, som utføres i et samarbeid mellom utsteder og Mastercard Payment Services i den avtalte testuken.

Test med Mastercard Payment Services tar sikte på å simulere påmeldings- og fakturaløpet i produksjon for tjenesten eFaktura B2C. De testkunder som er angitt i steg 1 i Testportalen vil være implementert og brukes for test av påmelding til tjenesten, samt fakturering. Filkommunikasjon vil skje via utsteders foretrukne metode, slik de har angitt i steg 1 i testportalen. Prosessen vil i stor grad være identisk med den i produksjon, slik at utsteder vil være sikret en god forståelse av tjeneste og filflyt.

Merk: Det er viktig at filene som benyttes i test mot Mastercard Payment Services er fra utsteders avleverende faktureringssystem. Dette for å få en test som er mest mulig lik produksjon.


Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​PRODUKSJON

Steg 5 - Produksjon​

Når Mastercard Payment Services har godkjent den gjennomførte testen (steg 4), ønsker vi en snarlig tilbakemelding (godkjenning) fra utsteder (kunden).

Mastercard Payment Services vil informere utsteder om nytt filnavn og filpostkasse som skal brukes i produksjon. Så snart kunden er i produksjon er hele testprosessen med Mastercard Payment Services ferdig/utført.

Mastercard Payment Services vil følge opp utsteders første fil i produksjon.

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​FORMAT

Mastercard Payment Services tilbyr flere ulike fakturaformat på tjenesten eFaktura B2C. Av disse er flatfil-formatet «BBS-Format» og xml-formatet EHF støttet i vår Testportal.


Les mer om formatene ved å benytte høyremenyen

EHF

​EHF

Elektronisk Handels Format (EHF) er utviklet av DIFI og er påkrevd av det offentlige for sending og mottak av digitale dokumenter. EHF benyttes til utveksling av alle dokumenttyper i tjenesten, fysisk print hos Mastercard Payment Services

(både bedrift og stat) og eFaktura B2C.

Endringer i EHF

Formatet er utviklet og forvaltes av DIFI og endringer må påregnes.

Mastercard Payment Services følger til enhver tid siste versjon av EHF-formatet. Det er kunden sitt ansvar å sørge for at evt. endringer og nye versjoner blir implementert innenfor de tidsrammer som settes av DIFI.

DIFI tilbyr informasjon om planlagte endringer med tidsfrister, samt lenker til siste versjon av alle dokumenttyper.

DIFI er i ferd med å utvikle en varslingstjeneste for endringer. Når og hvordan denne vil fungere er ikke klart.

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​KONTAKT OSS

​Her kommer det info.

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel13_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel14_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel15_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel16_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel17_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel18_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel19_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}