EFAKTURA OG DIGITALE DOKUMENTER

Formålet med disse sidene er å hjelpe deg som kunde å kvalifisere de ulike dokumenttypene (filene) som inngår i handelsprosessen med kjøper og leverandør. Det stilles visse krav av DIFI/Mastercard Payment Services før test og produksjonssetting kan gjennomføres.

Katalog, ordre, faktura, kreditnota og purringer er typiske dokumenttyper som inngår i en handelsprosess mellom kjøper og leverandør. Implementeringsprosessen baseres seg på at dere enten er kjøper eller leverandør. Dere kan selvsagt også være begge deler.

Informasjonen dere finner på disse sidene vil veilede dere gjennom de nødvendige stegene, og gi informasjon om hvordan implementeringsløpet sammen med Mastercard Payment Services gjennomføres.

For mer generelle spørsmål om eFaktura og digitale dokumenter ber vi deg om å ta kontakt med deres bankforbindelse.

​GJENNOMFØRING

Prosessen fra pre-kvalifisering av testfil til produksjonssetting eFaktura og digitale dokumenter

Overordnet inneholder prosessen 5 definerte steg, og fremdriften (tid) er primært styrt av dere som kunde. Etter at du har signert din avtale med banken vil Mastercard Payment Services registrere avtalen, og sende ut en bekreftelse på e-post (steg 1). Når denne er bekreftet vil man få tilgang til testportalen for test av filer (steg 2). Etter at dere har fullført testen vil Mastercard Payment Services kontakte dere i løpet av kort tid, med forslag om en testuke hos Mastercard Payment Services (steg 3).

Tidsperioden mellom steg 1 og steg 3 er utelukkende styrt av dere som kunde, men må være gjennomført innen 3 måneder fra avtaleinngåelse.

Test og godkjenning (steg 4) foregår over en én-ukes periode, og er et samarbeid mellom Mastercard Payment Services og kunde. Siste steg (steg 5) er å produksjonssette dere som kunde. Dette skjer normalt i slutten av testuken.

Ved å klikke på de ulike stegene i høyremenyen vil dere få mer informasjon om hvilke aktiviteter som må utføres for å komme videre til neste steg.

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​BEKREFTE KONTAKTINFO

Steg 1 - Bekrefte kontaktinfo

Så snart Mastercard Payment Services har mottatt registreringsskjema fra din bank, starter gjennomføringsprosessen og steg 1.

De eller den som er registrert som teknisk og administrativ kontaktperson vil motta en e-post (din bank er på kopi) med en link til et skjema hvor vi ønsker at den informasjonen Mastercard Payment Services har registrert, på bakgrunn av oversendt registreringsskjema fra bank, blir bekreftet (eller endret, om det er informasjon som ikke er korrekt). Dersom det er flere mottakere av e-posten, vil informasjonen den første personen registrerer bli benyttet og muligheten til endring blir fjernet.

Informasjonen Mastercard Payment Services vil bekrefte omfatter hvem som er teknisk og administrativ kontaktperson, hvilken programleverandør som benyttes og hvilke dokumenttyper din bedrift skal benytte. Ønsket produksjonsdato kan også registreres. Dette ønsket blir forsøkt etterlevet, men kan ikke garanteres.

Merk: Dersom dere ved et senere tidspunkt ønsker å teste ytterligere dokumenttyper enn hva dere angir på denne siden, må Mastercard Payment Services motta et nytt registreringsskjema fra deres bank vedrørende dette.

Som en del av informasjonen dere mottar i e-post tilhørende steg 1, ligger det vedlagt et dokument (norsk/engelsk) som inneholder opplysninger om hvordan kommunikasjon via sFTP skal settes opp, dersom dette er ønskelig. Skal sFTP benyttes må kunde produsere og laste opp en Public Key i testportalen.

Så snart vi har mottatt en bekreftelse på informasjonen i trinn 1, vil dere få tilsendt link til steg 2, som muliggjør pretesting av filer i henhold til valgte dokumenttyper.


Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​TEST AV FIL

Steg 2 - Test av fil

Dere har nå bekreftet informasjon, og får innen kort tid tilsendt en e-post med link til testportalen for å preteste dokumenttyper. Ved å klikke på linken kommer dere direkte inn i portalen.

Pretest av dokumenttyper er basert på følgende prinsipper:

1. Last opp fil for den aktuelle dokumenttype.

2. Klikk deretter på 'Test fil'.

- Ved godkjent fil; test resterende dokumenttyper.

- Ved feil i filen må disse rettes ihht rapport, og filen må testes på nytt.

Dersom det er en ekstern part som generer filene (teknisk-/ systemleverandør), er det disse man tar kontakt med for å få rettet filene.
Vennligst merk: Dersom dere ønsker å stoppe test av en eller flere dokumenttyper i dette trinn er dette fortsatt mulig. Benytt da knappen for «stopp test» av berørt dokumenttype. Merk at dersom dette gjennomføres kanselleres pågående test av denne dokumenttype og dokumenttypen vil ikke inngå i hva som testes i testuken med Mastercard Payment Services

(trinn 3). Dersom dere på et senere tidspunkt ønsker å starte test av kansellert(e) dokumenttype(r) anses dette som en ny test, og Mastercard Payment Services må følgelig motta nytt registreringsskjema fra deres bank for å starte en ny prosess mot dere som kunde.

3. Send fil til Mastercard Payment Services

Når samtlige dokumenttyper har fått status godkjent / stoppet vil dere kunne sende beskjed om dette til Mastercard Payment Services. Samtidig oversendes filene som er brukt for godkjenning av de ulike dokumenttyper. Innsendt status fra dette trinn danner utgangspunkt for hva som skal testes i tildelt testuke med Mastercard Payment Services

Mastercard Payment Services vil ta kontakt i løpet av kort tid med forslag til testuke.


Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​AVTALE TESTTID

Steg 3 - Avtale testtid

Når trinn 2 – test av fil er fullført, vil dere innen kort tid motta en e-post med forslag til testuke med Mastercard Payment Services. Dere bekrefter via testportalen om testuken passer eller ikke. Dersom tildelt uke ikke passer, kan dere foreslå en ny uke.

Svarfrist på tilbudt testuke er 3 virkedager. Ved manglende tilbakemelding frafaller tilbudt testuke. Hvis en slik situasjon skulle oppstå anbefaler vi dere å ta kontakt med Mastercard Payment Services, se menyvalg kontakt oss.

Neste trinn i prosessen er steg 4 – test med Mastercard Payment Services. Ved tildelt testuke vil en implementeringskonsulent ta kontakt med dere innen oppstart av deres testuke, for å gi dere ytterligere informasjon om prosessen videre.


Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​TEST OG GODKJENNING

Steg 4 - Test og godkjenning

Vi har nå kommet til selve testen, som utføres i et samarbeid mellom deg som kunde og Mastercard Payment Services i den avtalte testuken. Testen vil ta utgangspunkt i de dokumenttyper som er godkjent i trinn 2 – test av fil. En implementeringskonsulent hos Mastercard Payment Services blir tildelt testen og vil ta kontakt med dere i forkant for ytterligere informasjon og avklaring. Hovedsakelig går testen ut på å teste og kvalitetssikre hele filflyten i et testmiljø fra kunde via oppsatt filkommunikasjon og til Mastercard Payment Services.

Det er viktig at filen dere bruker for test av ulike dokumenttyper er så realistisk som mulig. Det vil si at dere tester filer med innhold som tilsvarer det som sendes i produksjon, og med de fakturavarianter som finnes. Dette for å sikre at eventuelle feil oppdages før dere går i produksjon.

Ved ferdigstilt test går kunden videre til trinn 5 – Produksjon.


Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​PRODUKSJON

Steg 5 - Produksjon

Når test er ferdigstilt og alle dokumenter er i henhold til gjeldende formatkrav blir kunden lagt over i produksjon. Tildelt implementeringskonsulent vil informere om nødvendige endringer dere må gjøre i forbindelse med dette.

Mastercard Payment Services Customer Deliveries NO følger opp deres første fil i produksjon innen Mastercard Payment Services Kundeservice tar over det formelle supportansvaret.

Veien videre

Banken og Mastercard Payment Services ønsker å gratulerer dere med å ha kommet i gang med eFaktura og digitale dokumenter.

Dersom dere ønsker bistand med å påvirke kjøpere/leverandører til å sende dere elektroniske dokumenter, ta kontakt med din bankforbindelse for mer informasjon.

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

​FORMAT

Mastercard Payment Services tilbyr tjenester for utveksling av eFaktura og digitale dokumenter i rollen som meldingsformidler. Tjenestene benytter EHF formatet for utveksling av eFaktura og digitale dokumenter.

Elektronisk Handels Format (EHF) er utviklet av DIFI og er påkrevd av det offentlige for sending og mottak av digitale dokumenter. EHF benyttes til utveksling av alle dokumenttyper i tjenesten, fysisk print hos Mastercard Payment Services (både bedrift og stat) og eFaktura B2C.


Endringer i EHF

Formatet er utviklet og forvaltes av DIFI og endringer må påregnes.

Mastercard Payment Services følger til enhver tid siste versjon av EHF formatet. Det er kunden sitt ansvar å sørge for at evt. endringer og nye versjoner blir implementert innenfor de tidsrammer som settes av DIFI.

Difi tilbyr informasjon om planlagte endringer med tidsfrister, samt lenker til siste versjon av alle dokumenttyper.

DIFI er i ferd med å utvikle en varslingstjeneste for endringer. Når og hvordan denne vil fungere er ikke klart.


For aktører innenfor energibransjen

Grunnet spesielle krav og behov til fakturaer utstedt av energibransjen har DIFI laget en egen veileder. Denne ligger som vedlegg 7 i EHF faktura/kreditnota dokumentasjonen.

Tilbake til toppen av sidenTilbake til Kundeservice

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel13_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel14_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel15_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel16_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel17_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel18_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel19_wrapper",
      "color": "#e3dfd7",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}