Driftstatus


Her får du overblik over både nuværende driftsudfordringer og planlagte driftsforstyrr​elser.​​

{heading}

{body}
{link_alt}

{heading}

{body}
{link_alt}

{heading}

{body}
{link_alt}

{heading}

{body}
{link_alt}
{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}