​Informationsservice

​Undgå tunge manuelle arbejdsgange - brug Informationsservice.

<

​​Virksomheder skal i forbindelse med overførsel af beløb til pensionskasser, forsikringsselskaber, ATP, Skat mv. give modtager en specifikation af hvad overførslen vedrører. Det kan eks. være information om cpr nr, policenummer, kundenummer mv.

Med Informationsservice kan afsender i samme arbejdsgang sende både beløb og tilhørende informationer til beløbsmodtager. Både modtager og afsender opnår en række fordele, og sparer store beløb på administration.

Minimér manuelle rutiner
Ved at effektivisere modtagelsen og behandlingen af informationer fra kunder.

Minimér fejlene
Med Mastercard Payment Services' standardisering sikrer du korrekt identifikation af indbetaler og beløb.

​Priser

Kontakt os, hvis du vil høre mere om Informationsservice, og hvorvidt denne løsning er den rigtige for din virksomhed.

 

Kontakt os

​Sådan fungerer løsningen

Informationsservice' økosystem
Der er tre interessenter i økosystemet: Afsender, Mastercard Payment Services og informationsmodtager.

 

Afsender
Afsender forpligter sig til at fremsende beløb og informationer i en struktur, der er fastsat af Mastercard Payment Services. Der oprettes en aftale mellem afsender og dennes pengeinstitut, der tillader fremsendelse af beløb med informationer. Indholdet i en leverance kan, på nær de obligatoriske felter, sammensættes efter eget ønske og efter aftale mellem afsender og dig som modtager. Eneste begrænsning er de muligheder, der er i afsenders lønsystem.

 

Mastercard Payment Services

Vi forpligter os til at videresende beløb og informationer på afsenders ansvar. Vi foretager valideringer af leveranceindholdet på enkelte vigtige felter og videresender blot de variable felter uden validering. Vi supporterer både afsender og modtager med driften af systemet.


Informationsmodtager
Du, som informationsmodtager, tilknyttes systemet og kan derefter umiddelbart med de rette tekniske forudsætninger modtage beløb og informationer elektronisk.


Sådan bliver du informationsmodtager
Aftalen for informationsmodtagere indeholder de nødvendige oplysninger, der skal til for at blive oprettet i systemet og dermed blive tildelt et PBS-nummer. Dette er identifikationen i forbindelse med beløb og informationer fra afsendere.


​Aftalen for informationsmodtagere

 

Du oplyser informationsafsenderne om hvordan, du ønsker at informationerne og dertilhørende beløb skal opbygges.

​Vejledninger og regler

Oprettelse af informationsmodtager
For at blive informationsmodtager skal Aftalen for informationsmodtagere indgås med Mastercard Payment Services. Aftalen indeholder de nødvendige oplysninger, der skal til for at blive oprettet i systemet og dermed blive tildelt et PBS-nummer. Dette er identifikationen i forbindelse med beløb og informationer fra afsendere.


Vejledning & regler
Vejledning og regler for informationsmodtager.

Vejledning for modtagere
Regler for Informationsservice
Aftalen datakommunikation

Persondatapolitikker
Privacy notice for Informationsservice ​​

Information om behandling af dine personoplysninger

Databeskyttelsesforordningen (GDPR), er EU's forordning om persondatabeskyttelse, der trådte i kraft den 25. maj 2018 sammen med den danske databeskyttelseslov.

Loven gælder for alle personer, virksomheder, myndigheder, foreninger og andre fællesskaber i hele EU samt for EU-borgere udenfor EU. Den har til formål, som enten enkeltmandsvirksomhed eller privatperson, at passe godt på dine personoplysninger.

Personoplysninger er oplysninger, der kan bruges til at identificere dig - enten alene eller kombineret med andre oplysninger, fx dit navn, CPR-nr., og kontonummer. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed, Databeskyttelsesforordningen, Databeskyttelsesloven, Betalingsloven og Mastercard Payment Services almindelige forretningsbetingelser.

I Mastercard Payment Services passer vi godt på dine personoplysninger og du kan læse mere om hvad vi gør for at efterleve reglerne i vores privatlivspolitik.

Mastercard Payment Services har for produktet Informationsservice ansvaret for behandlingen af personoplysninger som Mastercard Payment Services står for. Det betyder, at der ikke skal laves databehandleraftaler for dette produkt.

For yderligere beskrivelse af hvordan vi behandler dine data kan findes her.

 

Du har rettigheder i forhold til dine personlige oplysninger. Disse er f.eks. ret til:

  • At få de oplysninger vi behandler om dig.
  • At rette dine data.
  • At stoppe behandlingen af dine oplysninger. 
  • At tilbagekalde dit samtykke til enhver tid; og
  • At få slettet dine personoplysninger, i forhold til vores privatlivspolitik.

Via. linket her har du mulighed for at indsende os en anmodning for brug af dine rettigheder.

 

Mere information kan findes her:

​Liste over informationsmodtagere

De fleste lønsystemer understøtter brug af Informationsservice.

Hvis du er i tvivl, om jeres lønsystem er forberedt til at kunne levere data til Informationsservice, skal du kontakte jeres leverandør.

Herunder kan du se en liste over modtagere af data via Informationsservice.

Vær opmærksom på, at listen ikke er komplet, idet der kan være helt nye modtagere der endnu ikke er opdateret, og der er enkelte modtagere, der ikke ønsker at være med på listen. Informationsmodtagere

Skal du have oplysninger om en modtager der ikke står på listen, beder vi dig rette henvendelse direkte til modtager. 

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel13_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel15_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel14_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}