Brugervilkår


​1. Indledning

1.1 Mastercardpaymentservices.com ("Hjemmesiden") ejes og drives af Mastercard Payment Services Denmark A/S, Mastercard Payment Services Norway A, Mastercard Infrastructure Payment Services (Norway) AS ("Mastercard").

Mastercard Payment Services Denmark A/S – registreringsnummer 40695869
Mastercard Payment Services Norway AS – registreringsnummer 822 988 822
Mastercard Infrastructure Payment Services (Norway) AS – registreringsnummer 922 988 862


1.2 Disse brugervilkår ("Vilkår") regulerer sammen med Mastercards privatlivs- og cookiepolitik forholdet mellem Mastercard og dig som bruger af Hjemmesiden.

1.3 Ved at bruge Hjemmesiden accepterer du Vilkårene, og at du vil overholde Vilkårene, privatlivspolitikken og cookiepolitikken.

2. Brug af hjemmesiden

2.1 Mastercard har den fulde ejendomsret, ophavsret, varemærkeret og enhver anden immaterialret til Hjemmesiden samt dets indhold medmindre andet udtrykkeligt fremgår, herunder eventuelle tredjemandsrettigheder.

2.2 Mastercard tildeler dig ved brug af Hjemmesiden en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, genkaldelig ret til at se, dele, udskrive eller downloade indhold fra Hjemmesiden til personligt brug (men ikke kommercielle formål).

2.3 Du må ikke licensere, genudgive, reproducere, distribuere, offentliggøre, kopiere, overdrage, viderelicensere, overføre, sælge, fremstille afledte værker eller på anden måde anvende indholdet på Hjemmesiden. Du må ikke anvende Hjemmesiden på nogen måde, som kan skade eller forringe Hjemmesiden eller en server eller et netværk, som understøtter Hjemmesiden. Du må heller ikke forstyrre andres brug af Hjemmesiden. Hjemmesiden må ikke tilbagekompileres, dekompileres, demonteres, modificeres, overføres til andre websites, indsættes i frames, indsættes som deep links ændres eller på anden måde distribueres, videredistribueres, eller overføres af dig i nogen form.

2.4 Du tildeles dog en begrænset, genkaldelig og ikke-eksklusiv ret til at oprette et hyperlinks til Hjemmesiden eller dens indhold, forudsat at linket ikke fremstiller Mastercard eller dets produkter eller tjenesteydelser på en falsk, vildledende, nedsættende eller på anden vis stødende måde eller antyder sponsorering eller støtte fra Mastercard af din hjemmeside eller dit materiale.

2.5 Mastercard forbeholder sig ret til at nægte adgang til Hjemmesiden uden forudgående varsel og efter eget skøn, herunder i tilfælde af misbrug.

3. Ændring af Vilkår

Vilkårene revideres løbende men den senest opdaterede version af Vilkårene, vil altid være tilgængelig på Hjemmesiden. Såfremt du benytter Hjemmesiden efter offentliggørelse af ændrede Vilkår, accepterer du disse ændrede Vilkår. Du er selv ansvarlig for at være bekendt med gældende Vilkår.

4. Indhold leveret af tredjemand og links til andre hjemmesider

4.1 Hjemmesiden kan indeholde materiale, der er leveret af tredjemand, samt links til andre hjemmesider, som er helt uafhængige af Hjemmesiden. Indhold og links fra tredjemand er kun medtaget for at gøre det lettere for dig og skal ikke anses for at udgøre en godkendelse, anbefaling eller garanti fra Mastercards side. Desuden er Mastercard ikke ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden eller pålideligheden af informationer fra tredjemand eller for de produkter eller tjenesteydelser, som tredjemand udbyder eller sælger.

4.2 Mastercard er ikke ansvarlig for aftaler, transaktioner eller andre arrangementer, som indgås mellem dig og en tredjemand via links på Hjemmesiden eller ved brug af materiale fra Hjemmesiden. Brug af den hjemmeside, hvortil Hjemmesiden linker, er ikke reguleret af Mastercard, men vil i stedet være omfattet af den specifikke hjemmesides egne vilkår, herunder denne hjemmesides privatlivspolitik.

5. Brugerbidrag

Alle henvendelser eller materiale, som du overfører eller sender til Hjemmesiden bliver behandlet som ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt beskyttet. Mastercard og Mastercards partnere og licenshavere har ret til at bruge alt, hvad du overfører eller sender, herunder men ikke begrænset til reproduktion, videregivelse, overførsel, offentliggørelse og udsendelse. Mastercard må anvende alle ideer, koncepter, know-how og teknikker indeholdt i din henvendelse eller det materiale, som du har sendt til Hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til udvikling, produktion og markedsføring af produkter.

6. Privatlivspolitik

6.1 Mastercard forstår vigtigheden af at beskytte personoplysningerne på de personer, som besøger Hjemmesiden. Mastercards privatlivspolitik indeholder oplysning om, hvad du kan forvente, hvis du tilmelder dig et af vores programmer eller bare besøger Hjemmesiden.

6.2 Klik her for at se vores privatlivspolitik.

7. Ansvarsbegrænsning

7.1 Mastercard er ikke ansvarlig for tab eller skade – både direkte og indirekte - som følge af brug af Hjemmesiden, herunder skader på dit computerudstyr eller virus, der inficerer computerudstyret som følge af brugen af Hjemmesiden og tab eller skade som følge af downloading af materiale fra Hjemmesiden.

7.2 Mastercard bestræber sig på at sikre, at alt indhold på dette website er korrekt. Der kan dog ikke gives garanti for en sådan korrekthed, og Mastercard påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller ægtheden af oplysningerne på dette website.

8. Pengeinstitutters betalingsvilkår for kortindehavere

8.1 Mastercard leverer betalingstjenesteydelser og er en af de førende virksomheder inden for branchen. Mastercard er ikke et pengeinstitut og udsteder ikke nogen former for kredit-, debit- eller betalingskort.

8.2 Du har et kundeforhold med den bank eller det pengeinstitut, som har udstedt dit Mastercard, og du har dermed intet direkte kundeforhold med Mastercard. Alle spørgsmål eller anliggender, som har at gøre med dit Mastercard-kort eller din Mastercard-konto, skal derfor rettes til den bank eller det pengeinstitut, som har udstedt dit kort.

8.3 Mastercard samarbejder med den bank eller det pengeinstitut, der har udstedet Mastercard-kortet, men dette samarbejde gælder ikke for de enkelte kortindehavere eller konti.

8.4 Mastercards website drives af Mastercard og dets samarbejdspartnere.

9. Lovvalg og værneting

Alle tvister relateret til Vilkårene skal løses efter dansk ret og ved danske domstole.

10. Kundeservice og kontaktoplysninger

Mastercard Payment Services Denmark
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Denmark
(CVR: 40695869).{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel0_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}