Skift af dataleverandør og tidspunkt for ændring

En ændring af d​ataleverandør kan tidligst ske efter udestående opkrævninger/udbetalinger er afsluttet.

Angiv datoen for den ønskede ændring i feltet ”Ønsket dato for ændring” - Hvis hurtigst muligt, angives blot dags dato.

Vi bestræber os på at kunne foretage ændringerne i løbet af 3-5 hverdage, dog med forbehold for travlhed i peakperioder.

Du vil modtage en bekræftelse fra os på mail, hvor vi angiver tidspunktet for dataleverandørskiftet. Mailen er din sikkerhed for, at ændringen er gennemført.

Læs desuden regler for datakommunikation​
​​

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}