Overførselsservice

Omkostningseffektiv og velfungerende tjeneste til pengeoverførsel af løn, pension, skat og lignende betalinger

 


Med Overførselsservice håndterer vi overførsel af løn, ATP, A-skat, pension samt de øvrige ind- og udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel. Overførselsservice kan også bruges, når du skal gennemføre andre typer udbetalinger. Det kan være skadesudbetalinger, tilbagebetalinger af overskydende aconto-beløb og lignende.


Fordele ved Overførselsservice

  • Alt sker i én arbejdsgang, hvilket reducerer arbejdsbyrden
  • Penge kan udbetales til modtagers NemKonto
  • Færre indbetalings- og rykkergebyrer
  • Rentegevinst, da betalingen sker på sidste rettidige betalingsdag
  • Minimering af behovet for manuelle udbetalinger
  • Håndtering af de informationer, der skal indberettes i forbindelse med lønkørsel

​Priser for Overførselsservice

Her kan du finde prislisten for Overførselsservice.


Prisliste

​Sådan fungerer Overførselsservice

Med Overførselsservice kan virksomheden sende betalingsleverancer til Mastercard Payment Services, der foretager overførsler til fx lønmodtagere, offentlige myndigheder, pengeinstitutter, informationsoverførsler (lønindeholdelser), leverandørafregninger, pensionskasser m.m.

  

Bliv kunde i Overførsselsservice

Før du kan foretage udbetalinger, skal du ansøge om Overførselsservice.

Ansøg om Overførselsservice

Din virksomheds udbetalingssystem skal være tilrettet for at kunne fremsende de nødvendige oplysninger til Mastercard Payment Services.

  

Ændringer hos betalingsafsender kræver ny aftale

Hvis din betalingsafsender ændrer enten CVR-nummer, registreringsnummer, kontonummer eller skifter pengeinstitut,skal der oprettes en ny aftale.

Ansøg om ny aftale om Overførselsservice

  

Vedligeholdelse af aftale om Overførselsservice

Sammen med dig som betalingsafsender vedligeholder dit pengeinstitut aftalen om Overførselsservice for beløbsafsender, samt godkender beløbsoverførslerne.

Mastercard Payment Services danner betalingsgrundlag i henhold til den indgåede aftale og har kontakten til dig som betalingsafsender eller dataleverandør.

  

Dataleverandør

For at kunne sende overførselsdata til Mastercard Payment Services, skal der indgås en dataleverandøraftale imellem virksomheden og Mastercard Payment Services.

Dataleverandøren driftsafvikler de bagvedliggende it-systemer og afleverer overførslerne til Mastercard Payment Services.

  

Udbetal til Nemkonto
Med Overførselsservice kan du gennemføre udbetalinger til modtagers NemKonto.

På den måde kan du nøjes med at angive modtagers CPR-nummer, hvis overførslen er til en privatperson eller for eksempel et CVR-nummer, hvis du skal overføre beløb til en virksomhed.

Hvis du ønsker at udbetale til betalingsmodtagers NemKonto, tilvælges denne tjeneste, når du ansøger.

Hvis du senere hen ønsker at anvende tjenesten skal du indgå en ny aftale om Overførselsservice.

Ansøg om ny aftale om Overførselsservice

 

Afleveringsfrist for overførelse
Afleveringsfristen er en bankdag før den dag pengene skal være til disposition for modtager.

  • Ved Konto-baseret overførsel via internet kl. 12.00
  • Ved NemKonto-baseret overførsel via internet kl. 09.00

​Bliv kunde

For at blive kunde ansøger du om Overførselsservice.

Underskriv digitalt med din NemID medarbejdersignatur
Du udfylder ansøgningen og underskriver digitalt med din NemID medarbejdersignatur. Aftalen sendes automatisk til din bank som vil behandle den.

Understøtter din bank ikke digital underskrift
Har du som betalingsafsender/kontohaver en konto i en bank, der ikke anvender digital signering, så skal du printe og underskrive ansøgningen og sende den til din bank.

Ansøg om Overførselsservice 

​Information og spørgsmål om persondataforordningen (GDPR)

Et hurtigt overblik over Persondataforordningen (GDPR).

Persondataforordningen har til formål at give din virksomhed et større indblik i, hvordan virksomhedens data om personer behandles.

Det er et initiativ i EU med det formål at give dig større tryghed, når du lader virksomhedens oplysninger om personer behandle.

Virksomheder har lov til at indsamle og gemme personlige oplysninger, hvis virksomhederne har kundens samtykke. Når personlige data indsamles, skal virksomheder give detaljer om, hvilke personoplysninger der indsamles, hvorfor de indsamles, og hvor lang tid oplysningerne vil blive opbevaret.

Læs mere om Persondataforordningen (GDPR)


Databehandleraftaler og Overførselsservice

I relation til produktet Overførselsservice har Mastercard Payment Services rollen som dataansvarlig.

I forhold til Persondataforordningen betyder det, at Mastercard Payment Services har et selvstændigt ansvar for såvel rammerne som for behandlingen af personoplysningerne.

At Mastercard Payment Services har et selvstændigt databehandleransvar betyder, at der ikke skal udarbejdes en databehandleraftale mellem Mastercard Payment Services og virksomhederne.

Der skal - som hidtil - være en dataleverandøraftale mellem Mastercard Payment Services og virksomheden eller den underleverandør, som virksomheden evt. anvender til at fremsende data.

Mastercard Payment Services er som dataansvarlig også forpligtet til at hjælpe med varetagelsen af de registreredes rettigheder til eksempelvis indsigt og til at få oplysningerne slettet.

Det skal dog i denne forbindelse fremhæves, at hvis den registrerede mener, at oplysninger fra en virksomhed er forkerte, så vil Mastercard Payment Services henvise den registrerede til at tage kontakt til virksomheden for at få fejlen rettet, så Mastercard Payment Services kan modtage korrekte data fremadrettet.

Orientering om beskyttelse af personlige oplysninger.

 FAQ

 

 
 

​Vejledninger og regler

For at Mastercard Payment Services kan foretage overførslerne, kræver det, at de oplysninger, din virksomhed sender, udformes i et bestemt format.

Standard software
Mange af de softwarehuse, der leverer standardløsninger til virksomheder, kan også levere løsninger, der gør det muligt for din virksomhed at sende de nødvendige oplysninger direkte til Overførselsservice. Kontakt din virksomheds softwareleverandør for yderligere oplysninger om muligheden for at anvende Overførselsservice med dit eksisterende system.

Mastercard Payment Services softwarepartere
Der er en lang række leverandører, som kan levere softwareløsninger til Overførselsservice. Se listen over softwarepartnere.

Dataleverandører og betalingsafsender


Dummy data til brug ved test
Har du brug for dummy data til brug ved test, kan du benytte disse


Generelle regler / General Rules (UK)Bliv dataleverandør
Dataleverandøraftale

Persondatapolitikker
Privacy notice for Overførselsservice 

​Digital faktura i e-Boks

Digital faktura fra Overførselsservice i e-Boks

​Med virkning fra februar 2020, vil I modtage fakturaoversigter fra Overførselsservice digitalt. Fremover vil faktura blive sendt til din virksomhed e-Boks i stedet for med post.
Faktura via EAN fortsætter som hidtil.

Ændringen betyder, at der er en tilføjelse til de generelle regler for Overførselsservice og således tilføjet punkt 10.3.
Du finder de opdaterede regler her

 Få svar på dine spørgsmål

 

 
 

​Kontakt os

Fik du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.
Ring til kundeservice på 44 89 27 20
Mandag - fredag kl. 9:00 - 15:00
{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel13_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel15_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel17_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel19_wrapper",
      "color": "#141413",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel14_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel16_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel2_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}