​Andre tjenester

Mastercard Distribution Hub

Med fokus på digitale kanaler kan du optimalisere og effektivisere utsendelsen av faktura og betalingsdokumenter via Mastercard Distribution Hub.

Se mere her

Open Banking Connect

Open Banking Connect gir tilgang til bankenes PSD2 APIer gjennom integreringspunkt. Hvorfor bruke tid på integrasjoner til flere banker og ulike APIer? Med vår løsning kan du som tredjeparter koble til ett enkelt sted og fokusere på hvilken forretningsverdi du ønsker å tilby.

Se mere her

​Konto og adr​esseringsregister (KAR)

KAR er et register etablert for øke kvaliteten i betalingssystemene og bidra til mer effektiv og fleksibel bruk av ulike distribusjonskanaler for nye og etablerte betalingstjenester.

Se mere her

Mastercard Bank​integrasjon

Mastercards bankintegrasjonsløsning "flytter" bedriftskundens dagligbank inn i brukerens arbei​dsflater. Arbeidsflaten vil typisk være regnskapssystemer, ERP systemer o.l. Løsningen gir online tilgang til banken og man kan utføre betalinger, få status på betalinger og hente kontoinformasjon og saldo i sanntid.

Se mere her​​​

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel13_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}