​Partnere

​Partner Alliances

Hvem er vi?

Partner Alliances jobber på tvers av Mastercard Payment Services’ forretnings- og løsningsområder. Vi samarbeider med markedsledende leverandører for å sikre at våre kunder får mest mulig verdi ut av våre produkter og tjenester. Partner Alliances i Mastercard Payment Services inngår samarbeid med virksomheter som på grunn av sin ekspertise er prefererte tilbydere av Mastercard Payment Services’ løsninger, enten gjennom tilrettelegging i programvare eller integrasjon i egne programvareapplikasjoner.

Partner Alliances inngår samarbeid med bedrifter som tilbyr løsninger innen områdene faktura- og dokumenthåndtering, inn- og utbetalinger, signerings- og autentiseringsløsninger og betalingsløsninger.

Dette omfatter blant annet produktene og tjenestene:

  •  eFaktura
  • AvtaleGiro
  • Fakturaprint
  • Skanning
  • Elektronisk arkiv
  • Egiro
  • Elektronisk ID
  • E-Signering

Tilbake til toppen av siden

​Hvordan bli partner

Våre samarbeidspartnere spiller en avgjørende rolle for oss, og vi vektlegger å utvikle relasjonene til våre partnere til å bli et gjensidig samarbeidsforhold. Vi ønsker å nyttiggjøre partnernes ressurser på kompetanseområder som faller utenom vårt virksomhetsområde. Dette innebærer at flere partnere kan påta seg større oppgaver overfor kunder, både som løsningsleverandører og i prosjektleveranser.

Partnersamarbeid er strategisk viktig og derfor stiller vi strenge kvalitetskrav til våre partnere. Samarbeidspartnerne må oppfylle og etterleve krav til kompetanse og leveranse som Partner Alliances fastsetter. Dette sikrer kvalitet i alle ledd av leveransen. For våre partnere innebærer dette et kvalitetsstempel som gir en rekke fordeler. Partnerne vil kunne påvirke utviklingen og realiseringen av tjenester og løsninger fra oss og bankene. Dette gir samarbeidspartnere økt kunnskap og kompetanse, samt større eierskap, som i sin tur vil skape klare konkurransefortrinn.

Interessert i mer informasjon eller å bli partner?
Du finner kontaktinformasjon for de ulike tjeneste øverst til høyre på denne siden.

Tilbake til toppen av siden

​Ønsker din bedrift å bli Mastercard Payment Services-partner?

 


{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel13_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}