​Inn- og utbetalinger

Vi hjelper din bedrift til bedre likviditetsstyring og økt effektivitet. Vi ligger fremst i verden når det gjelder elektroniske løsninger for inn- og utbetalinger. Løsningene passer bedrifter i alle størrelser og i ulike næringer.

​Autogiro​


Autogiro er en betalingstjeneste for direkte belastning av betalers konto, som benyttes i bedriftsmarkedet.

Din bedrift vil på en rask og effektiv måte kreve inn utestående fordringer samme dag som forfall. Dette vil gi bedriften og dine kunder en god likviditetskontroll.

Autogiro er et veldig godt alternativ til både kredittkort, faktura og kontokreditt ved at betalingen kan skje samme dag som varen blir handlet. Dette forutsetter at fullmakten allerede er registrert.

Betalingsmottaker kan få daglig oppdatert betalingsstatus, samt velge at transaksjonen skal repeteres i 1-3 dager ved manglende dekning.

Nye krav til inngåelse av fullmakter medfører endringer for eksisterende brukere av Autogiro. Les me​r her.


Hvordan komme i gang?
Ta kontakt med din bedrifts bankforbindelse.

Tilbake til toppen av siden​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Direkte remittering​


Med Direkte remittering slipper bedriften det manuelle arbeidet med utbetaling av lønn og fakturabetaling. Det oppnås optimal likviditetsstyring ved at alle utbetalinger gjennomføres på forfallsdato, uten rentetap ved for tidlig eller for sen betaling.​ Løsningen er spesielt tilpasset bedrifter som ønsker en effektiv tjeneste for masseutbetaling fra konti i forskjellige banker.

De fleste lønns- og regnskapsprogrammer er tilrettelagt for tjenesten, slik at produktet i de fleste tilfeller kan tas i bruk med minimale tilpasninger.


Direkte Remittering og AML

Som følge av endringer i Hvitvaskingsloven §13 er bankene forpliktet til å innføre strengere kontroll av hvilke enkeltindivider som initierer betalinger fra bedriftskonti gjennom fil-baserte tjenester som Direkte Remittering.

Noen banker setter krav fra 01.12.2020 til at den som foretar utbetalingen på vegne av bedrift skal ha godkjente utbetalingsrettigheter registrert hos bank. Ikke alle banker jobber etter denne tidslinjen og Mastercard Payment Services har derfor tilpasset Direkte Remittering slik at vi tilbyr to ulike løsninger etter 01.desember 2020:


Direkte Remittering uten AML-kontroll

For de banker som ikke stiller krav til sjekk av utbetalingsrettighet vil Mastercard Payment Services fortsette å levere Direkte Remittering som normalt uten krav til sjekk av utbetalingsrettigheter. 

Direkte Remittering med AML-kontroll

De fleste ERP-systemer har tilrettelagt for løsningen der det i tillegg til en vanlig utbetalingsfil skal genereres en godkjenningsfil som inneholder personnummer til utbetaler og hvilke konti vedkommende har utbetalingsrettigheter på. Før utbetaling kan gjennomføres vil Mastercard Payment Services sjekke at disse utbetalingsrettighetene stemmer overens med det som bank har registrert hos seg. 


Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med din bedrifts bankforbindelse.

Tilbake til toppen av siden

Egiro​


Egiro er en elektronisk tjeneste for rapportering og informasjon om krediterte transaksjoner. Egiro passer for alle bedrifter og bidrar til å effektivisere bedriftens økonomiprosesser ved at alle typer innbetalinger kan leveres elektronisk. Med Egiro kan innbetalinger med og uten kundeidentifikasjon (KID) oppdateres automatisk i kundereskontro inntil fire ganger daglig.

All rapportering gjøres automatisk, og ingen kvitteringer eller transaksjonslister vil komme på papir.

Formatet er basert på en internasjonal Edifac-standard, noe som gjør det mulig å inkludere utenlandske betalinger.


Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med din bedrifts bankforbindelse.

Tilbake til toppen av siden

Innbetaling Total


Elektronisk tjeneste for rapportering og informasjon om krediterte transaksjoner

Innbetaling Total er en elektronisk tjeneste for rapportering og informasjon om krediterte transaksjoner, og den passer for alle typer bedrifter. Tjenesten er basert på ISO standard 20022, og gjør det mulig med utenlandske betalinger.

Innbetaling Total bidrar til økt effektivisering av prosesser ved at alle typer innbetalinger kan leveres elektronisk. Med Innbetaling Total kan innbetalinger med og uten kundeidentifikasjon ( KID) oppdateres automatisk i kundereskontro inntil 4 ganger daglig. I tillegg kan konteringsdata debettransaksjoner for direkte remittering leveres i samme filforsendelse.


Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med din bedrifts bankforbindelse.

Tilbake til toppen av siden

OCR giro


OCR giro er et innkrevingsprodukt for alle type regninger. Ved bruk av OCR giro får bedriften din en mer effektiv innkreving og slipper manuell registrering av innbetalinger.

Din bedrift sender en faktura til kundene hvor ​kundeidentifikasjon (KID) er påført. KID identifiserer kunden og hva betalingen gjelder. Bedriften får en spesifikasjon av innbetalingene på fil (OCR-fil) for automatisk oppdatering av reskontroen.

OCR giro passer for alle bedrifter uansett størrelse og kundestruktur, og de fleste økonomisystemer er tilrettelagt for tjenesten.


Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med din bedrifts bankforbindelse.

Tilbake til toppen av siden

Betaling med engangsfullmakt - Verdipapirhandel


Betaling med engangsfullmakt – verdipapirhandel er direkte belastning av betalers konto, som benyttes i privatmarkedet ved kjøp av aksjer/fond. Før belastning av betalers konto kan gjennomføres må det foreligge en skriftlig engangsfullmakt eller rammefullmakt for å kunne belaste betalers konto om en enkeltstående belastning. Tjenesten tilbys kun tilbestemte kundegrupper. Betalingsmottaker kan få daglig oppdatert betalingsstatus.


Hvordan komme i gang?

Ta kontakt med din bedrifts bankforbindelse.

Tilbake til toppen av siden

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel13_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel15_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel17_wrapper",
      "color": "#d5d5d5",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel3_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel5_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel7_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel2_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel4_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel6_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": "/SiteCollectionImages/background/mastercard_1920x600_brandcircle_connections.png",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel12_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel14_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel16_wrapper",
      "color": "#f6f6f6",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}