Mastercard eNett

Mastercard Payment Services starter i 2024 migreringen av filbaserte tjenester over internett til vårt nye datasenter i Norge. Migreringen innebærer at det må utføres endringer i kundenes oppsett.


​Flyttingen til nytt datasenter medfører at det er nødvendig å endre oppsettet av filoverføringen hos kundene. Alle berørte brukere og samarbeidspartnere skal være informert og kontaktet om endringene gjennom 2023.

Alle endringer av endepunkter er planlagt gjennomført i løpet av 2024.

 

Endring av IP-adresser

Migreringen medfører en endring i IP-adressen som filene utveksles mot. Den nye IP-adressen peker til et datasenter lokalisert i Norge. 

Endrigen av IP-adresssen må gjennomføres for at betalingstjenesten kan benyttes etter migreringen. Bruker-ID vil forbli den samme som tidligere. 

Under finner du IP-adressen​ som må endres:

 • Gammel IP-adresse:  
91.102.24.145:22
 • Ny IP-adress​e:
185.96.138.21:10026

 

Flyttes i grupper

Alle kundene deles opp i grupper som flyttes gradvis gjennom ​2024. 14 dager før migreringstidspunktet vil alle kunder motta et eget informasjonsbrev med tidspunkt for migreringen.

I mellomtiden ber vi dere om å gjennomføre følgende oppgaver:

 • Verifisér at dere i dag har en tilkobling mot den gamle IP-adressen over via SFTP.
 • Verifisér at sikkerhetsnøkkelen dere bruker i dag er RSA-2048. Her kan du lese mer om sikkerhetsnøkler.
 • Bestemme hvem som skal sette opp den nye tilkoblingen for din bedrift
 • Gjøre dere kjent med hvordan sette opp en ny tilkobling i deres sFTP-klient.
 • Sørge for at en eventuell brannmuråpning, eller andre betingelser for å sette opp en ny tilkobling, er på plass.
 • Send en bekreftelse til osl.filestransfer@mastercard.com​ med:
  • hvilke filpostkasser dere bruker
  • at dere bruker riktig nøkkellengde
  • hvem som er kontaktperson for migreringen i ditt selskap​

Dersom endringen ikke er gjennomført når migrering finner sted, vil tjenesten opphøre.​Kunde​migrering

Spørsmål
Har dere noen spørsmål kan disse rettes til osl.filetransfer@mastercard.com​

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/norway_/PublishingImages/hero-customer-migration.jpg?RenditionID=8",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}