API - i forbindelse med flyttingen må du gjøre noen tekniske endringer

Bekreftelse av API ved bruk av Mastercards betalingstjenester 

Mastercard informerte i e-post av 30. januar om endring som berører API-tjenester som f.eks. eFaktura, AvtaleGiro, KAR, OCR og andre som driftes og utvikles av Mastercard. 

Mastercard introduserer endring på eksisterende url-adresse i 2. kvartal 2023. Det vil påvirke endepunkter, mens funksjonalitet og applikasjoner forblir uendret. 


 Tidslinje 

Dato for tilkobling og detaljert teknisk informasjon vil bli formidlet i god tid før endringen inntreffer. Alle endringer skal være gjennomført innen sommeren 2023. 

Disse endringene må gjennomføres for å kunne fortsette å benytte betalingstjenestene. 

Mastercard vil legge til rette for en sømløs og enkel migrering for alle våre kunder og samarbeidspartnere. Det vil omfatte tett skriftlig dialog og et dedikert kundestøtte-team tilgjengelig på e-post. 


Har Mastercard den rette API informasjonen? 

Du har mottatt en e-post 28. februar d.å hvor vi ber deg sende oss informasjon om hvilke API dere bruker. Svaret sendes pr e-post senest 15. mars 2023 til osl.migrering@mastercard.com

​Kunde migrering

Spørsmål
Har dere noen spm. kan disse rettes til osl.migrering@mastercard.com

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/norway_/PublishingImages/hero-customer-migration.jpg?RenditionID=8",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}