Elektronisk avtaleinngåelse

Elektronisk Avtaleinngåelse var ett av produktene Mastercard kjøpte fra Nets i 2021. I løpet av våren 2024 vil tjenesten flyttes til vårt nye, norske datasenter. I forbindelse med flyttingen til nytt driftsmiljø er det nødvendig å gjøre enkelte endringer på oppsettet av Elektronisk avtaleinngåelse. 

Det er viktig at informasjonen på denne siden kommer frem til den eller de som håndterer nettsidene og integrasjonen til din virksomhet. Dersom du ikke er den som trenger informasjonen, setter vi pris på om du gjør rett person oppmerksom på informasjonen her.

Oppdatering av integrasjon  - tidlig integrasjon

For brukere som har en tidligere versjon av integrasjonen er det nødvendig å oppdatere integrasjonen. Av sikkerhetsmessige årsaker ble integrasjonen endret fra «Get» til «Post» for noen år siden. Støtte for opprinnelig integrasjon vil fases ut i forbindelse med vår migrering til nytt driftsmiljø.

Legg merke til at i forbindelse med endringen er enkelte parameternavn oppdatert: 

GET parameter (avvikles) ​POST parameter 
account  companyAccountNo  
name  companyName  
limit  amountLimit  
n  notificationDisabled  
url  returnUrl  

 

Informasjon om hvordan integrere i henhold til den nye standarden basert på «post-kall» finner dere her: https://www.mastercardpaymentservices.com/norway/utvikler/pvugetstarted#step2  

 

Endring av URL - alle integrasjoner

Elektronisk Avtaleinngåelse vil få en ny URL under avtalegiro.no domenet.  

 

Gammel URL Ny URL 
pvu.nets.no/pvu/pvu.no 
pvu.avtalegiro.no/ecsa/start 
pvu-test.nets.no/pvu/pvu.n​o 
mtf.pvu.avtalegiro.no/ecsa/start 

 

 

Tidsplan 

I en periode vil både eksisterende og nye domener/URL og endepunkter være tilgjengelig for å sikre en fleksibel overgang. Dere vil derfor ha mulighet til å gjennomføre endringene når det passer så lenge dette skjer innenfor siste frist. Vi oppfordrer imidlertid til å gjennomføre endringen snarest mulig for å unngå at kundesupport blir en flaskehals i en kritisk fase. 

 

Milepæl Dato 
PVU testmiljø på avtalegiro.no domene Tilgjengelig for testing 
PVU produksjonsmiljø på avtalegiro.no domene Tilgjengelig fra 21. mars 2024 

 

 

Siste frist for migring er satt til 18. juni 2024.  

 

Etter denne datoen bortfaller støtte for «Get-kall», og de gamle URLene vil ikke lenger være aktive. Dette innebærer at eksisterende integrasjoner hos dere vil slutte å virke med mindre endringen over er gjennomført. 

 

Kundemigrering

Spørsmål
Har dere noen spørsmål kan disse rettes til osl.migrering@mastercard.com

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/norway_/PublishingImages/hero-customer-migration.jpg?RenditionID=8",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}