Vi flytter hjem


Endring av API ved bruk av Mastercards betalingstjenester

Vi tar kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere som benytter en eller flere API-tjenester som f.eks. eFaktura, Avtalegiro, OCR og andre som driftes og utvikles av Mastercard.

Mastercard starter flyttingen i 2. kvartal 2023 av de fysiske IT-operasjonene til et nytt datasenter i Norge med nye domener.

Dette vil medføre endringer på hvilken url-adresse betalingsfilene sendes til. Endringene vil i hovedsak påvirke endepunkter, mens gyldige sertifikater kan videreføres.

Dato for tilkobling og detaljert teknisk informasjon vil bli formidlet i god tid før endringen inntreffer. Alle endringer skal være gjennomført innen sommeren 2023.

Disse endringene må gjennomføres for å kunne fortsette å benytte betalingstjenestene.

Mastercard vil legge til rette for en sømløs og enkel migrering for alle våre kunder og samarbeidspartnere. Det vil omfatte tett skriftlig dialog, et dedikert kundestøtte-team tilgjengelig på mail og egen nettside med nyttig informasjon.
​Kunde migrering

Spørsmål
Har dere noen spm. kan disse rettes til osl.migrering@mastercard.com

{
  "error": null,
  "ribbons": [
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel10_wrapper",
      "color": null,
      "image": "/norway_/PublishingImages/hero-customer-migration.jpg?RenditionID=8",
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel1_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    },
    {
      "id": "ctl00_PlaceHolderMain_RibbonPanel11_wrapper",
      "color": "#ffffff",
      "image": null,
      "overlay_alpha": null
    }
  ]
}